Zaalvoetbalvereniging Futsal Dragten

Disclaimer

De inhoud van deze site en de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan, inclusief de programmatuur, zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Daar waar gebruik wordt gemaakt van tekst- en beeldmateriaal van derden wordt waar mogelijk de bron vermeld, de rechten op dit materiaal berusten bij de respectievelijke eigenaren. 

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Futsal Dragten niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit daarvan.

Futsal Dragten is als woord- en beeldmerk officieel geregistreerd. Dit betekent dat niets of niemand de naam van Futsal Dragten of het beeldmerk (logo) van de vereniging op enigerlei wijze mag gebruiken zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van Futsal Dragten.

Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. De makers van deze pagina’s wijzen elke aansprakelijkheid van de hand als gevolg van tekstuele en/of andere fouten. De makers van deze website en/of zaalvoetbalvereniging Futsal Dragten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van berichten van derden op interactieve gedeeltes van de site, noch voor toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.

Het is niet toegestaan deze site te framen in een andere site.